Bij de oprichting van Groningen HartVeilig (GHV) in 2012 overleefde slechts 12% van de mensen een hartstilstand. Dit was mede door de inzet van mensen, die toevallig in de buurt waren en hulp konden bieden.
Die situatie wilde GHV verbeteren. Dit door het trainen van burgerhulpverleners, die bij een hartstilstand kunnen reanimeren en een AED (Automatische Externe Defibrillator) kunnen bedienen.

 

Missie

De missie van GHV is:

  • het vergroten van de slagingskans van reanimaties door goede burgerhulpverlening
  • het beschikbaar maken van voldoende AED’s

GHV zet zich in voor het bieden van kwalitatief hoogstaande reanimatie. Zowel in de uitvoering zelf als door de burgerhulpverleners die reanimeren.

Visie
GHV wil burgerhulpverleners werven en opleiden in alle gemeenten van de
provincie Groningen. Door een goed scholingsaanbod neemt de kwaliteit van de reanimatie en de slagingskans toe.
Nazorg is beschikbaar voor diegenen die daar prijs op stellen.

GHV is actief bij het promoten van AED’s en het wegwerken van witte vlekken.