Ons postadres en financiële gegevens

Postadres en overige gegevens

Stichting Groningen HartVeilig
Postbus 5193
9700 GD Groningen

Rabobank NL80RABO0324926014
KvK nummer: 55447112
RSIN: 851716519

Factuuradres: penningmeester@groningenhartveilig.nl
.

Groningen HartVeilig is door de fiscus aangemerkt als een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Voor vragen, ideeën en/of klachten is het bestuur bereikbaar via:
info@groningenhartveilig.nl of telefonisch via 050 – 7114147.