Vervolgcursus

De vervolgcursus is bedoeld voor burgerhulpverleners die hun reanimatiediploma
willen verlengen.

In de cursus worden reanimatievaardigheden opgefrist en worden praktijksituaties gesimuleerd. In het eerste deel komt de theorie aan bod.
Daarna de basisvaardigheden zoals het geven van borstcompressies het beademen
en het gebruik van een AED. Daarvoor is een oefenpop beschikbaar.

Ook is er aandacht voor andere aspecten, bijvoorbeeld het gebruik van een beademingsmasker.

Het volgende deel van de cursus bestaat uit zogenaamde scenariotrainingen.
Er wordt een oproep van HartslagNu nagespeeld. Op die manier oefent u een praktijksituatie waar u als burgerhulpverlener mee te maken kunt krijgen. Bij sommige scenario’s is ook een Lotusslachtoffer aanwezig.
Hij/zij zorgt met nagespeeld gedrag voor een zo realistisch mogelijke oefensituatie.

De cursus wordt gegeven door twee gecertificeerde instructeurs aan maximaal 12 cursisten. Tijdens het scenario kijkt de instructeur naar de uitvoering.
Na afloop ontvangt u tips.

In deze kleine groepen krijgt u veel aandacht en is er voldoende tijd om alle basisvaardigheden op te frissen en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Naast de basisvaardigheden van het reanimeren wordt u getraind in:

– Het letten op gevaar, zowel op weg naar het slachtoffer als tijdens een reanimatie;
– Het samenwerken met andere hulpverleners;
– Het omgaan met eventueel aanwezige familieleden en/of huisdieren;
– Het overdragen van informatie aan de ambulancemedewerkers.

Voorafgaand aan deze cursus kunt u zich thuis digitaal voorbereiden.
Informatie daarover ontvangt u bij aanmelding. Na afloop van de cursus ontvangt u een reanimatiecertificaat.

Daarmee kunt u daarmee uw inschrijving bij HartslagNu verlengen.

Hebt u nog geen reanimatiecertificaat?
Dan is deze cursus niet voor u. Volg dan eerst een beginnerscursus.
Een beginnerscursus is voor diegenen die nog niet kunnen reanimeren.