Deze cursus is bedoeld voor diegenen die hun reanimatiediploma willen verlengen.

Bij een herhalingscursus wordt aandacht besteed aan het adequaat handelen bij een hartstilstand.

In het theoretische gedeelte komt eerst de basiskennis aan bod. Daarna wordt op een reanimatiepop geoefend met borstcompressies,
beademen en het gebruiken van een AED.
Het volgende onderdeel is het oefenen van een praktijksituatie, bij voorkeur op meerdere locaties.

Deze cursus wordt gegeven door een gecertificeerd instructeur en een LOTUS (iemand die een rol in een praktijk- of ongevalssituatie speelt).
In een kleine groep van maximaal 6 cursisten krijgt u voldoende tijd om de praktische vaardigheden aan te leren.

Tijdens een herhalingscursus oefent u in ongeveer 3 uur:

  1. het herkennen van een hartstilstand en wat dan te doen
  2. te reanimeren: borstcompressies en mond-op-mond beademing geven
  3. het aansluiten en bedienen van een AED
  4. samen te werken met andere hulpverleners
  5. te letten op gevaar, zowel bij/tijdens een reanimatie als op weg naar het slachtoffer
  6. hoe u overdraagt naar zorgprofessionals, zoals ambulancemedewerkers

Voorafgaand aan deze cursus hebt u thuis online een theorieles gevolgd. Informatie daarover ontvangt u na uw aanmelding.
Na afloop van de cursus ontvangt u een reanimatiecertificaat. Daarmee kunt u uw inschrijving als burgerhulpverlener bij HartslagNu verlengen.

De cursus wordt grotendeels betaald uit gemeentelijke subsidies en daarnaast door uw eigen bijdrage van € 10.
Deze bijdrage betaalt u bij uw aanmelding via onze website. Bij deze cursus ontvangt u, als u dat nog niet bezit, ook een wit reanimatiehesje.
Daarmee bent u bij een oproep herkenbaar als burgerhulpverlener van Groningen HartVeilig.

Hebt u nog geen reanimatiediploma?

Dan is deze cursus niet voor u. Volg dan eerst een starterscursus.
Een starterscursus is een basistraining voor diegenen die nog niet kunnen reanimeren.

Corona

Bij al onze cursussen en trainingen is het Brancheprotocol van toepassing. Daarin staan alle richtlijnen om op een veilige manier te werken.
Alle deelnemers ontvangen informatie met een aantal veiligheidsregels.
Onze instructeurs zorgen voor een goede naleving.

Gelijk inschrijven?

* Waarom 6 minuten? Lees hier verder