Als er in een gebied onvoldoende burgerhulpverleners zijn kunnen we op verzoek een estafette organiseren.
Dit is een gestructureerde manier om in 3 dagdelen iemand voor te lichten, op te leiden en te trainen.

Over het algemeen organiseren we bij een estafette op één dagdeel voorlichting, waarna in twee dagdelen
een reanimatiecursus en een 6-minutentraining gegeven wordt.

Afhankelijk van de beschikbare gelden van gemeenten wordt de eigen bijdrage voor de vrijwilligers vastgesteld,
dit kan dus per training verschillen.

Een verzoek voor een estafettetraining kan aangevraagd worden via info@groningenhartveilig.nl