De werkzaamheden van de stichting vloeien rechtstreeks voort uit de doelen van de organisatie. Enerzijds het vergroten van de slagingskans van reanimaties
in de provincie door goede burgerhulpverlening. Daarnaast het
beschikbaar (laten) stellen van voldoende AED’s.

Deze doelen realiseert GHV in 2023 door:

– het werven, trainen en bijscholen van burgerhulpverleners in alle gemeenten
– het aanbieden van nazorg aan ingezette burgerhulpverleners
– (stimuleren van) het registreren van burgerhulpverleners in het landelijk oproepsysteem HartslagNu
– stimuleren van de aanschaf van AED’s bij overheden, organisaties, bedrijven en particulieren
– (stimuleren van) het registreren van actieve AED’s in het landelijk oproepsysteem
HartslagNu
– het informeren van overheden, organisaties, bedrijven en particulieren
– het onderhouden en beheren van bestanden van HartslagNu
– aangaan van lokale, regionale, provinciale en landelijke contacten