Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand.
Bij een hartstilstand houdt reanimatie (hartmassage en beademing)
de bloedsomloop op gang. Reanimatie vergroot de overlevingskans.
De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit.

Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang.
Wij zijn er dan ook zeer trots op dat er inmiddels 10.000 actieve burgerhulpverleners zijn.
Ook jij kan helpen door te leren reanimeren.

(bron: Hartstichting Nederland)

Alleen in de Provincie Groningen zijn er 250 meldingen van een hartstilstand.
/////////////////////////////////////////////////////////navragen en controleren//////////////////////////

In Groningen zijn er 780 AED’s
Groningen Hartveilig draagt bij om gebieden waar witte vlekken zijn
(waar geen AED is) op te vullen zodat er bij een reanimatie snel gehandeld kan worden.
Laatste nieuws///////////////////////controleren///////////////////////////