Het bestuur wordt gevormd door:

  • Voorzitter: Klaas Bijl
  • Secretaris: Thom Heemstra
  • Penningmeester: vacature
  • Communicatie: Carmelita Gonesh
  • Instructeurszaken: Eva Wijnalda

De tekenbevoegdheid komt toe aan minimaal twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie tenminste één uit het dagelijks bestuur (de voorzitter, de secretaris of de penningmeester).

Voor vragen, opmerkingen, ideeën en/of klachten is het bestuur bereikbaar via info@groningenhartveilig.nl of telefonisch via 050 711 41 47.