Op deze pagina kunt u uzelf aanmelden voor trainingen. Kies de gewenste training, voer uw gegevens in en verstuur het formulier.
Voor de BLS-cursus betaalt u een eigen bijdrage van €5, voor de 6-minutenbasiscursus betaalt u €10, bij dit laatste type cursus wordt tevens uw certificaat verlengd.
Deelname aan voorlichtingen en estafettes is kosteloos. U ontvangt enkele dagen voor de activiteit een uitnodiging met exacte tijd en locatie.

Bij 6-minutentrainingen en 6-minutenbasiscursussen kunt u uitsluitend deelnemen als u reeds een (geldig) diploma voor reanimatie heeft (of vergelijkbaar: EHBO, BHV e.d.).
Heeft u nog geen reanimatie-diploma? Doe dan mee aan een estafette of BLS-cursus, hiermee behaalt u uw reanimatie-diploma.
Vragen bij het aanmelden? Neem contact op met onze planningsfunctionaris via planning@groningenhartveilig.nl